masz pytania? zapytaj o ofertę

Biuro Sprzedaży

przez Aries Residence Krynica Sp.zoo
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana!
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.
Formularz zapytanie

RODO

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Aries Residence Krynica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, przy ul. Poleczki 23, KRS 0000687603;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie i realizacji zawartej umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f);
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz okres przewidziany stosownymi przepisami prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim, dostawcom usług IT, księgowo-rozliczeniowym, podatkowym, prawnym.

    Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzania następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zawartej z Panią/Panem umowy o wynajem/sprzedaży/.